Skip to main content

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları politikamızın özü; çalışanlarımızı meslek sahibi yapmak, mesleğinde ilerleme, gelişme olanağı sağlamak ve Ak-paz Catering’in değerli bir personeli konumuna getirmektir.

Ak-paz Catering, çalışanlarının beceri ve performanslarıyla uyumlu olarak iş verimliliklerini yükseltmeyi, üst görevlere hazırlanmaları için belirlenen kariyer planlarının gerektirdiği eğitim imkanlarını sağlamayı amaçlar.

İnsan Kaynakları Stratejisi
Biz, başarımızın temelinde yatan en önemli faktörlerden birinin “insan” yaklaşımı olduğuna, nitelikli ve deneyimli insanlar olmadığı takdirde başarılı olunamayacağına inanmaktayız.

Ak-paz Catering’in bir parçası olan çalışanlarımızın şirket kültürüne uyumlu olarak hizmet vermeleri bizler için önemlidir.

Bu nedenle, her pozisyon için, o pozisyonun gerektirdiği bilgi, yetenek ve tecrübe dışında Ak-paz Catering’in adaylarda aradığı üç temel özellik vardır:
* İletişim becerilerine sahip olmak,
* Öğrenmeye ve gelişime açık olmak,
* Takım ruhuna sahip olmak,

CV`lerinizi akpaz@akpaz.com.tr ye gönderebilirsiniz.